Referát daní a miestnych poplatkov bude dňa 9.8.2021 (pondelok) zatvorený.

Referát matriky bude dňa 9.8.2021 (pondelok) zatvorený.