Obec Reca vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Reca, 925 26 Reca 229, s predpokladaným nástupom od 1.júl 2017.

Viac info v priloženom dokumente: VK-ZS-s-VJM-Reca (.pdf)