Obec Bernolákovo požiadala v januári 2022 BSK o dotáciu na projekt Podpory cykloturistickej infraštruktúry v obci Bernolákovo, v rámci BRDS – Výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022. Predmetom projektu, na ktorý obec dostala dotáciu od BSK, je zriadenie dvoch nabíjacích staníc pre elektrobicykle i kolobežky, ktoré sú umiestnené na zadnej stene pódia pred kultúrnym domom, zo strany Hlavnej ulice. Inštalovaním nabíjacích staníc sa tak Bernolákovo stalo súčasťou siete nabíjacích staníc v bratislavskom kraji. Nabíjacie stanice sú k dispozícii bezplatne 24 hodín denne. Realizáciou tohto projektu obec prispieva k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry a tým i k ekologizácii dopravy.