Prívod pitnej vody na ihrisku pri starej škole bol z dôvodu pokazeného vodovodného potrubia a sústavného poškodzovania ventilu na spúšťanie vody vandalmi, a zároveň aj z dôvodu protipandemických opatrení odstavený.

 

Prívod vody na ihrisku je opäť funkčný  a je možné ho opätovne využívať.