Vážení občania, oznamujeme, že pre extrémne sucho, vysoké teploty, hrozbu vzniku a rýchleho šírenia požiarov je na miestnom cintoríne dočasne do odvolania prísny zákaz pálenia sviečok a narábanie s otvoreným ohňom. Za pochopenie ďakujeme.