Pre ešte lepšiu proklientskosť pripravujeme otvorenie klientskeho centra obecného úradu, kde si budú môcť občania vybaviť základné podania, pokladňu, overenie podpisu či poradenstvo päť dní v týždni.

Obecný úrad dlhodobo zápasí s nedostatkom miesta, tak sme miesto vytvorili v bývalej hospodárskej budove presunutím archívu do nových a profesionálnych priestorov.

Klientské centrum má vzniknúť prestavbou tejto bývalej hospodárskej budovy a otvorenie je plánované na leto 2022.

Spoločne s klientským centrom príde aj ku spriechodneniu dvora obecného úradu. Čím sa vytvorí voľný prechod medzi poštou a námestím pred úradom.
Nevkusné garáže budú odstránené a dvor bude vyčistený.
Vznikne tak nová promenáda a časom aj nové parkovisko pri pošte.