Obec Bernolákovo oznamuje, že kanalizácia na uliciach Višňová, Marhuľová, Broskyňová a Slivková je spustená. Obyvatelia na týchto uliciach sa môžu začať pripájať. K pripojeniu je potrebné podať si žiadosť o pripojenie v sídle Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.