V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že dňa 15. 08. 2018, v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. budú z dôvodu vykonávania servisných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bez elektriny nasledovné ulice:

PRIEMYSELNÁ č. 2737/97, 2739/308, 2800/17

 

zse-odstavka-15082018.pdf