Nálepky na smetné nádoby na rok 2018 bude možné zakúpiť v dňoch 1.2. – 28.2.2018 na prízemí obecného úradu nasledovne:

 

Pondelok            8:00 – 18:00

Streda                  7:30 – 16:00

Štvrtok                 7:30 – 16:00

Piatok                   7:30 – 12:00

Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

 

Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu 2621730240/1100 Tatra banka a.s., IBAN: SK56 1100 0000 0026 2173 0240, variabilný symbol 1330132018. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, adresu a telefónne číslo. V prípade, ak nebudú pri platbe uvedené potrebné informácie, platba bude vrátená späť na účet.

Po pripísaní úhrady na účet obecná polícia bude kontaktovať občanov a odovzdá im príslušnú nálepku.

Nálepky na rok 2017 sú platné až do 28.2.2018.

Smetné nádoby, ktoré po 28.2.2018 nebudú označené nálepkou na rok 2018, nebudú po tomto termíne vyvezené.

Platí cenník poplatkov ako v roku 2017.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie o miestnom poplatku na prízemí obecného úradu, kancelária č. 7 v termíne 1.2. – 28.2.2018 v čase určenom pre predaj nálepiek. Ak si v tomto termíne nevyzdvihnú rozhodnutie, bude im zaslané poštou.

Viac info v prílohe: nalepky-smetne-nadoby-2018 (.pdf)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA