Ponúkaný plat (brutto) 1000 eur

Na plný úväzok

Náplň (druh) práce
– Administratívna práca,
– Práca s PC (Outlook, Word, Excel, internet)
– Zabezpečenie administratívnych činnosti podporujúcich prácu riaditeľa spoločnosti
– Organizačné zabezpečenie stretnutí, porád, organizovanie kalendára
– Príprava podkladov pre obchodné stretnutia a rokovania
– Organizovanie obchodných stretnutí nadriadeného
– Vypracovávanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní
– Vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie
– Komunikovanie a koordinovanie inštrukcií a požiadaviek riaditeľa s ostatnými oddeleniami
– Dôležitým predpokladom pre prijatie je ovládanie anglického alebo ruského jazyka slovom aj
písmom
– Vodičské oprávnenie – skupina B
– Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov finančná a ekonomická gramotnosť
kultivovaný slovný prejav,
schopnosť vyjadrovania sa organizovanie a plánovanie práce, samostatnosť
– Osobnostné predpoklady – vnútorná stabilita, empatia, praktické myslenie
– Vysoký stupeň taktnosti a čestnosti

Pracovný čas: 08:00 – 16:00

Miesto práce: Bernolákovo

Informácie pre uchádzača:
V prípade záujmu o voľnú pracovnú pozíciu, nám, prosím, zašlite spolu s Vašim životopisom i
motivačný list.
Náš výberový proces pozostáva z viacerých krokov – výberových kôl.
Na základe selekcie životopisov, resp. telefonickej predselekcie, budú pozvaní na osobné stretnutie
iba vybraní kandidáti.

e-mail: armes@energyconsult.sk