Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove pozýva svojich členov a bezpríspevkových darcov krvi  na výročné zhromaždenie členov, ktoré sa bude konať dňa 20. januára 2018, t.j. v sobotu,  o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Bernolákove.