Vážení občania.

Zvýšte pozornosť, prosím!

Obec Bernolákovo sa dištancuje od rozparcelovaného územia, ktoré podľa katastra robí dojem, že došlo k zmene územia na stavebné pozemky – viď priložené fotografie.

Nenaleťte, prosím Vás, prípadným podvodníkom. Určite nekupujte tieto „stavebné pozemky“.

A ja držím slovo. Žiadne zmeny a doplnky územného plánu, ktoré by menili ornú pôdu na stavebné pozemky v Bernolákove sem nevpustím. Tak to je od 15.12.2014.

!!! D Á V A J T E P O Z O R !!!

 

S pozdravom

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce