Vážení občania, z dôvodu prebiehajúcej opravy poškodenia časti chodníka, ktorý vedie popri Čiernej vode v lokalite Topoľový rad, vás prosíme aby ste kvôli vlastnej bezpečnosti cez poškodený úsek neprechádzali. O termíne ukončenia prác vás budeme informovať.