Dňa v stredu 10.11 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

Školská, Viničná, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Hlinkova a Nálepkova.

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné pre potreby čipovania.

Ďakujem za súčinnosť a pochopenie.