Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju BSK za dotáciu na kultúrno-spoločenské podujatie Dni obce 2019 vo výške 1500€.

Ďakujeme.