V súčinnosti s miestnym poľovníckym združením informujeme občanov:

Mnohí z nás sa v týchto chvíľach snaží tráviť čas zmysluplne a zároveň bezpečne, preto sa čoraz častejšie rozhodneme ho tráviť v prírode. V tomto období sa vo voľnej prírode pohybuje najviac mláďat, ktoré sa zdajú byť opustené, no nie sú.

Ich mama je nablízku!

Preto:
– nikdy žiadne mláďa nechytajte
– svojich miláčikov venčite len na vôdzke
– nesprávajte sa hlučne

 

Ďakujeme za spoluprácu

Poľovnícke združenie Svätá Diana Bernolákovo a  Obecný úrad Bernolákovo -referát životného prostredia.