Oznamujeme občanom, že v k.ú. Bernolákovo – Trnavská, Kollárova, Hrušková, Hlboká bude realizovaný orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektoenergetického zariadenia NN. Plánované práce sa uskutočnia v termíne 23.8.2017 – 17.10.2017. Dodávateľské práce zrealizuje spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom v Malackách.