Dovoľujeme si upozorniť majiteľov psov, že podľa informácií občanov sa v obci vyskytla parvoviróza. Obec po kontaktovaní príslušných orgánov informuje, že parvoviróza psov je vírusové ochorenie postihujúce najmä šteňatá (neočkované). Šíri sa predovšetkým prostredníctvom trusu nakazených zvierat. V prostredí prežíva vírus aj niekoľko mesiacov. Nie je to ochorenie povinné hláseniu. Prevenciou je pravidelné očkovanie podľa vakcinačnej schémy.

Prosíme preto majiteľov psov, aby boli obozretní.