Kalendár vývozu odpadu 2020

Od januára 2020 bude zber odpadu prebiehať podľa priloženého harmonogramu.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020
– komunálny odpad sa bude vyvážať v pondelok a štvrtok 2-týždňový vývoz ( NEPÁRNY TÝŽDEŇ )

– komunálny odpad sa bude vyvážať pondelok a štvrtok týždňový vývoz

– separovaný zber PLASTOV sa bude vyvážať v 2-týždňových intervaloch, vždy v pondelok, prvý vývoz sa uskutoční 13.1.2020 .

– separovaný zber PAPIERA sa bude vyvážať v 4-týždňových intervaloch, vždy v stredu, prvý vývoz sa uskutoční 22.1.2020 .

 

Novinkou v spôsobe triedenia odpadu v roku 2020 bude, že do vriec s plastami môžeme separovať i obaly z kovov a Tetrapakov.

 

Prosíme občanov, aby brali do úvahy, že v deň zberu musia byť nádoby umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste pri obecnej komunikácii.

Reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, zasielať na emailovú adresu reklamaciesc@avesk.sk .

 


 

Ing. Róbert Láska

Referát ochrany životného prostredia

Obecný úrad Bernolákovo

Tel.č. 02/40 200 607

Mobil : 0905 551 464

Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13.1. – 17.1. 2020 sa bude v obci konať zber vianočných stromčekov.

Je potrebné vyložiť ich na ulicu a dôkladne odzdobiť.

Zber komunálneho odpadu počas sviatkov

Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať nasledovne:

Štvrtok 26.12.2019 (2. sviatok vianočný) – vývozy budú realizované bezo zmien

Pondelok 06.01.2020 (Traja králi)  – vývozy budú realizované v sobotu 04.01.2020

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, že podporil zo svojich zdrojov náš projekt „ Obnova historického chodníka“.

Obnovou historického náučného chodníka sa napomohlo k zlepšeniu informovanosti a cestovného ruchu v obci aj v kraji,  zlepšila sa prezentácia kultúry, športu a kultúrnohistorického dedičstva obce.

 

Úradné hodiny OU počas sviatkov

Obecný úrad počas vianočných sviatkov bude fungovať nasledovne:

23.12.2019 – pondelok
8,00-12,00
13,00-16,00

24.12.2019 – 6.1.2020 bude úrad zatvorený

7.1.2020 – utorok
7,30 – 12,00
13,00 – 15,30

Obecná knižnica oznamuje

Oznamujeme čitateľom, že Obecná knižnica Bernolákovo bude v dňoch 23.12.2019 – 6.1.2020 z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ.