Zber bioodpadu (BRO) na zbernom mieste v obci

Vážení občania,

obecný úrad oznamuje, že od 6.3.2023 (t. j. pondelok) bude možné odovzdať bioodpad (BRO) na zbernom mieste v  prevádzke ZU-MA s.r.o. v areáli Poľnohospodárskeho družstva na Seneckej ceste.

Upozorňujeme občanov, že zberné miesto je doplnkový zber a prioritný zber bioodpadu pokračuje štandardným vývozom hnedých plastových nádob na BRO zvozovou spoločnosťou podľa platného harmonogramu v týždennej frekvencii.

Otváracie hodiny  pre verejnosť ostávajú nezmenené: 

Pondelok  8:00  –   18:00 hod.

Streda       8:00  –   16:00 hod.

Piatok       8:00   –   12:00 hod.

Sobota: 11.3.2023, 25.3.2023, 8.4.2023, 22.4.2023, 6.5.2023, 20.5.2023, 3.6.2023, 17.6.2023 v čase od 08:00 – 14.00 hod.

Ďalšie termíny v sobotu budú doplnené

Jarné upratovanie v obci v dňoch 31.3.2023 – 1.4.2023

Vážení občania,

V dňoch 31.3.2023 – 01.4.2023 (piatok, sobota) v čase od 08.00h do 16.00h sa pre občanov obce Bernolákovo uskutoční jarné upratovanie za účelom zberu veľkoobjemového, dreveného a drobného stavebného materiálu.

Občania obce budú mať tiež možnosť odovzdať tvrdené a objemné plasty a zároveň čisté zvyšky nezužitkovaného polystyrénu.

V záujme lepšej manipulácie a ochrany životného prostredia žiadame občanov, aby drevený odpad priniesli na miesto zberu rozmontovaný a rozložený na menšie časti, aby sa dal lepšie vyseparovať  a uložiť do kontajnerov.

Zber sa uskutoční na adresách:

Drobný stavebný odpad (DSO), tvrdený plast, čistý polystyrén – adresa:  prevádzka ZU-MA v areáli Poľnohospodárskeho družstva na Seneckej ceste

Veľký objemný odpad, čisté a demontované drevo – adresa: Križovatka Trnavská ulica s Tabakovou ulicou.

Prosíme občanov, aby na zberné miesto nenosili:

  • pneumatiky a motorové oleje, ktoré môžu odovzdať v akomkoľvek autorizovanom autoservise.
  • bielu techniku a elektro odpad, ktorý na základe zmluvy s obcou Bernolákovo je možné celoročne odovzdať na Autovrakovisku na Priemyselnej ulici v Bernolákove.
  • farby, laky, postreky, motorové oleje a iné látky nebezpečného charakteru, ktorých zber sa uskutoční v obci dňa 8.4.2023 – ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI
  • bielu techniku, žiarovky a iný elektro odpad, ktorého zber sa uskutoční v obci v dňoch 14-15.4.2023 – ZBER ELEKTROODPADU V OBCI

V prílohách  sú uvedené  požiadavky na  zber polystyrénu a tvrdených plastov.

Pri odovzdávaní odpadu bude potrebné, aby sa občania preukázali, že bývajú v obci a to rozhodnutím o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, alebo občianskym preukazom.


PRÍLOHY:
Poziadavky-na-zber-tvrdych-plastov
Poziadavky-na-zber-polystyrenu

 

Obecná knižnica oznamuje

Oznamujeme čitateľom, že Obecná knižnica v Bernolákove bude do piatku 10.03.2023 zatvorená zo zdravotných dôvodov.

Ďakujeme za pochopenie

Vývoz zmesového komunálneho odpadu podľa platnej nálepky na kalendárny rok 2023

Vážení občania,

oznamujeme, že zvozová spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., bude nádoby na zmesový komunálny odpad označené platnou nálepkou na rok 2022 vyvážať do 30.4.2023.

Od 1.5.2023 nádoby na zmesový komunálny odpad neoznačené platnou nálepkou s frekvenciou vývozu na rok 2023 nebudú vyvezené.

Poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je možné po doručení platobného výmeru uhradiť bankovým prevodom, alebo v pokladni obecného úradu v hotovosti resp. platobnou kartou. Po úhrade príslušného poplatku si môžu občania na obecnom úrade vyzdvihnúť platnú nálepku na rok 2023.

Súčasne žiadame občanov, ktorí už majú zaplatený poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2023 a neprevzali si nálepku na obecnom úrade, aby tak vykonali čo najskôr.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.