BERNOLÁK 2-2017 – uzávierka 22. mája

BERNOLÁK 2/2017Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu bude v pondelok 22. mája.

Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com