Oznam OR PZ v Senci

OR PZ v Senci oznamuje, že klientske centrum v Senci na Hurbanovej ulici č. 21 bude dňa 29.06.2017 zatvorené.

Autobus FC Barcelona v Bernolákove

V sobotu 24.6.2017 bude v areáli futbalového štadióna v Bernolákove pristavený originál autobus FC Barcelona. V dobednajších hodinách sa nim deti (predpripravkári prevezú do Pezinku), v obednajších hodinách mladší a starší žiaci sa nim prevezú do Bratislavy. Približne od 15:00 do 17:00 bude autobus vystavený v areáli Jana Populhára pre širokú verejnosť. Záujemcovia si ho môžu prehliadnuť, prípadne odfotiť sa…

VÝVOZ ODPADU – UPOZORNENIE

Oznamujeme občanom, aby večer pred vývozom komunálneho odpadu vyložili nádobu na ulicu, nakoľko autá na zber kom. odpadu sú tu už o 5h ráno a prípadné reklamácie na nevysypanú zbernú nádobu nebudú akceptované. Týka sa to aj vývozu BIO odpadu.

20. JÚN – ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Dňa 20.6. (utorok) v čase od 8.00 do 15.00 bude odstavená dodávka pitnej vody na uliciach Kvetná, Železničná, Nálepkova, celá nová lokalita za Poľnou ulicou…