Zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji

V súvislosti s oznámením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa týka nahlásenia zvýšeného výskytu vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji, si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie obyvateľov/žiakov/klientov v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení, najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladné umývanie rúk teplou vodou, osušovanie rúk jednorazovými papierovými utierkami.  Dôkladné umývanie je potrebné vždy po použití toalety a pred každým jedlom.

 

Úrad verejného zdravotníctva informuje, že v súčasnosti sa i naďalej organizujú a zabezpečujú ďalšie epidemiologické šetrenia, ktoré doteraz nepreukázali spoločný faktor prenosu ochorenia. Každé ohnisko výskytu VHA je zabezpečené individuálne – v závislosti od prostredia, v ktorom sa ochorenie vyskytlo.

 

vyzva-hepa-A (.pdf)

Telefónne kontakty pre deň volieb 4. novembra 2017

Volebná miestnosť  okrsok č. 1 – 02/45 993 211

Volebná miestnosť okrsok  č. 2 – 02/40 200 607

Volebná miestnosť okrsok č. 3 – 02/40 200 615

Volebná miestnosť okrsok č. 4 – 0908 302 488

Volebná miestnosť okrsok č. 5 – 0908 054 897