Oznámenie o prerokovaní – Zmien a doplnkov č.1/2020 Územného plánu obce Bernolákovo

PRÍLOHY: Oznámenie o SD ZaD ÚPN-O Bernolákovo 1-2020 Oznámenie o SD ZaD ÚPN-O Bernolákovo 1-2020-Vymedzenie Návrh smernej časti ZaD ÚPN Bernolákovo 1-2020 Návrh záväznej časti ZaD ÚPN Bernolákovo 1-2020 1 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo – Výkres šírších vzťahov 2 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo – Komplexný návrh 3 Zmeny a doplnky č. … Čítať ďalej Oznámenie o prerokovaní – Zmien a doplnkov č.1/2020 Územného plánu obce Bernolákovo