Z dôvodu rekonštrukcie, je zastávka Bernolákovo Hlavná ul.kaštieľ presunutá do náhradnej polohy v ulici Hlavná pred križovatkou s ulicou Fándlyho.