Stavebné oddelenie (stavebný úrad, referát územného plánovania, referát životného prostredia, referát súpisných čísiel) bude v čase od 8.7.2019  do 12.7.2019 zatvorené.