Referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy ( Ing. Denisa Danišová ) a Referát ochrany životného prostredia ( Ing. Róbert Láska ) bude z dôvodu školenia v pondelok  8.4. 2019 až streda  10.4.2019  zatvorený.