OR PZ v Senci oznamuje, že klientske centrum v Senci na Hurbanovej ulici č. 21 bude dňa 29.06.2017 zatvorené.