Milí čitatelia, oznamujeme, že obecná knižnica je v priestoroch kultúrneho domu otvorená do 17.08.2023, vrátane. Následne bude prebiehať jej presun do náhradných priestorov. O ďalších podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.

Zároveň prišlo k vyradeniu niektorých knižných titulov, ktoré sú pre vás bezplatne k dispozícii v priestoroch kultúrneho domu. Neváhajte a príďte si doplniť svoju domácu knižnicu.