Oznamujeme čitateľom, že v rámci opatrení proti šíreniu Covid19 môže knižnica fungovať iba cez okienkový výdaj.

Je možné využiť aj objednávanie kníh cez mail, za pomoci online vyhľadávača.

Online prístup do katalógu našej knižnice:

http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicabernolakovo.htm