Vážení občania,

od pondelka 26.10.2020 je úrad pre verejnosť ZATVORENÝ.

 

Vaše podania môžete vložiť do schránky pri vstupe do budovy obecného úradu, alebo cez dvere hlavného vchodu. V prípade väčších podaní, prosím, kontaktujte podateľňu na telefónnom čísle 02/ 40 200 601.

 

Prosíme Vás, aby ste kontaktovali referentov počas pracovnej doby na telefónnych číslach alebo e-mailoch:

 

Sekretariát: 02/ 40 200 608, 0902 031 769, 0917 103 626 sekretariat@bernolakovo.sk

Podateľňa: 02 /40 200 601

podatelna@bernolakovo.sk

Stavebný úrad: 02/40 200 626, 02/ 40 200 625 

stavebne@bernolakovo.sk   

Referát životného prostredia: 02/40 200 607,  0905 551 464

zivotne@bernolakovo.sk

Referát prevádzkových činností: 0907 113 311

prevadzka@bernolakovo.sk

Ekonomické oddelenie: 02/ 40 200 616  

ekonomicke@bernolakovo.sk  

Referát daní a poplatkov: 02/40 200 603

dane@bernolakovo.sk

Referát sociálnych vecí: 02/40 200 605

socialne@bernolakovo.sk

Matrika : 02/40 200 604, 0907 837 086

matrika@bernolakovo.sk

Ohlasovňa pobytu: 02/40 200 628

matrika@bernolakovo.sk

Referát drobných stavieb, MZZO, rozkopávok a vjazdov: 02/40 200 629

drobnestavby@bernolakovo.sk

Referát kultúry: 02/40 200 615

kulturnydom@bernolakovo.sk

Obecná knižnica: 02/40 200 622

kniznica@bernolakovo.sk