Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 2.10.2020 (piatok) a 5.10.2020 (pondelok) bude:

 

  • ohlasovňa pobytu
  • referát matriky
  • referát správy majetku
  • referát prevádzkových činností
  • referát drobných stavieb, MZZO, rozkopávok a vjazdov
  • referát životného prostredia

z technických príčin pracovať v obmedzenom režime.

Ďakujeme za pochopenie