Vážení občania.

Ospravedlňujem sa, oznamom o predaji pozemkov pri Bielej vode som sa nijako nechcel dotknúť práv majiteľov ornej pôdy v Bernolákove. Pozemky pri Bielej vode sa predávajú ako orná pôda.

Ornú pôdu môžete samozrejme VŠETCI vlastníci kupovať a predávať kdekoľvek v Bernolákove. Ja samozrejme do týchto práv nezasahujem a ani nechcem a to vôbec nebolo dôvodom môjho predošlého oznámenia. Ako orná pôda to je úplne v poriadku.

 

S pozdravom

Mgr. Richard Červienka
starosta obce