Oz Triblavina bude zajtra t.j. 4.4. 2017 o 16:00, blokovať oba jazdné pruhy na starej seneckej ceste – pri UPS.