V utorok a stredu  v čase  od 7.00 hod. do 16.00 hod.  sa bude na cyklochodníku smerom na Novú Dedinku  realizovať orez stromov.

Prosíme občanov, aby pri zdržiavaní sa na cyklochodníku  dodržiavali  zvýšenú opatrnosť,  nakoľko sa bude po ňom pohybovať obecná technika.