Vážení občania, oznamujeme, že na miestnom cintoríne prebieha orez stromov.

Práce budú vykonávané priebežne, s predpokladaným termínom ukončenia 27.10.2023. Z toho dôvodu prosíme občanov o zvýšenú pozornosť.