Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydali Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri prijímaní klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Odporúčaný postup je zverejnený na webovom sídle MPSVR SR v časti NEPREHLIADNITE, konkrétny link je: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/final_odporucany-postup-prijimanie-pss-do-krizovej-intervencie.pdf