Oznamujeme občanom, že v obci bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonávať odpočty vodomerov. Odpočty budú prebiehať do 10.5.2022. Pracovníci BVS budú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.