Vážení občania,

dovoľujeme si informovať Vás vykonávaní odpočtu stavov elektrickej energie v domácnostiach od 20.10.2021 do 28.10.2021, ktorý bude vykonávať poverený pracovník energetickej spoločnosti.

V tomto časovom období to bude na uliciach:

Orechová

Družstevná

Hlinková

Horný Dvor

Hviezdoslavova

Jesenského

Kalinčiakova

Komenského

Kukučínova

Lekárenská

Nálepkova

Nár. oslobodenia

Poštová

Priemyselná

Strojárenská

Štúrova

Svätoplukova

Tajovského

Viničná