Vážení občania, v období od 20.10.2023 do 28.10.2023 bude vykonávať poverený pracovník energetickej spoločnosti odpočet stavov elektrickej energie v domácnostiach. Prosíme o sprístupnenie elektromerov.

 

Odpočet bude vykonávaný na nasledovných uliciach:

Orechová, Družstevná, Hlinkova, Horný Dvor, Hviezdoslavova, Jesenského, Kalinčiakova, Komenského, Kukučínova, Lekárenská, Nálepkova, Nár. Osloboditeľov, Poštová, Priemyselná, Strojárenská, Štúrova, Svätoplukova, Tajovského, Viničná.