Vážení občania, v období od 11.10.2023 do 18.10.2023 bude vykonávať poverený pracovník energetickej spoločnosti odpočet stavov elektrickej energie v domácnostiach. Prosíme o sprístupnenie elektromerov.

 

Odpočet bude vykonávaný na nasledovných uliciach:

Bernolákova, Budovateľská, Gróbska, Clementisova, Fándlyho, Hlavná, Poľná, Poľovnícka, Potočná, Senecká, Slaná, Staničná, Osiková, Pšeničná, Družstevná, Moravská, Krátka, Stredná, Trnavská od čísla 87 po číslo 200, Vŕšky, Záhradná, Železničná od čísla 85 po číslo 123, Azalková, Brečtanová, Chmeľová, Fialková, Tulipánová, Ľaliová, Muškátová, Narcisová, Orgovánová, Okružná.