Západoslovenská energetická spoločnosť oznamuje, že v dňoch od 20.10.2022 – do 28.10.2022 bude prebiehať povereným pracovníkom energetickej spoločnosti odpočet elektromerov v domácnostiach.

Preto Vás prosíme, aby ste sprístupnili elektromery poverenému pracovníkovi.

Orechová, Družstevná, Hlinková, Horný Dvor, Hviezdoslavova, Jesenského, Kalinčiakova, Komenského, Kukučínova, Lekárenská, Nálepkova, Národného Oslobodenia, Poštová, Priemyselná, Strojárenská, Štúrova, Svätoplukova, Tajovského, Viničná.