Západoslovenská energetická spoločnosť oznamuje, že v dňoch od 02.11.2022 – do 10.11.2022 bude prebiehať povereným pracovníkom energetickej spoločnosti odpočet elektromerov v domácnostiach.

Preto Vás prosíme, aby ste sprístupnili elektromery poverenému pracovníkovi.

Odpočet bude prebiehať na týchto uliciach:

Dunajská, Hlboká, Hrušková, Jabloňová, Jelšová, Kollárová, Lesná, Lúčna, Sacky, Mierová, Mostová, Obilná, Riečna, Sadová, Tabaková, Topoľový Rad, Trnavská od čísla domu 1 po číslo 84, Železničná, Borovicová, Brusnicová, Čerešňová, Dubová, Figová a Marhuľová.