Komisia pre tvorbu nového územného plánu obce Bernolákovo hľadá vo svojom okolí odborníkov z rôznych oblastí, ktorí by boli ochotní venovať časť svojho voľného času odbornými radami v tejto komisii a tak napomôcť k riadenému, zmysluplnému a efektívnemu smerovaniu rozvoja našej obce.

Komisia zasadá podľa potreby vo večerných hodinách, účasť na komisií je odmeňovaná symbolicky v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Bernolákovo.

Vaše CV s dôvodmi prečo by ste sa chceli aktivizovať práve v tejto komisii, prosím, zasielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na e-mailovú adresu miroslav@turenic.sk najneskôr do 12.2.2019.

Zo zaslaných CV vyberieme odborníkov podľa potrieb komisie.

Ďakujem.

 

S pozdravom

Miroslav Turenič

zástupca starostu obce