Obecný úrad Bernolákovo  až do odvolania pracuje v pohotovostnom režime  a je pre verejnosť zatvorený okrem podateľne, kde občania môžu odovzdať svoje podania.

Pre spojenie s jednotlivými referentami je možné využiť  telefonický alebo písomný kontakt.