Vážení občania,

v dňoch 14.8.2020 t.j. piatok a 17.8.2020 t.j. pondelok

nebude možné realizovať platby v pokladni OcÚ Bernolákovo cez platobný terminál.

Platby bude možné realizovať len v hotovosti.

Ďakujeme za pochopenie.