ZÁPISNÉ V KNIŽNICI na rok 2021

Deti a študenti do 18 rokov: 1 €

Dospelí : 3,50 €

Dôchodcovia: 1 €