Vážení občania, oznamujeme, že obecná knižnica bude pre čitateľov od 1. novembra 2023 dočasne sprístupnená v nasledovnom režime:

 

Knihy, ktoré si žiadate zapožičať si, prosíme, objednajte na mailovej adrese hruskova@bernolakovo.sk.

Následne knihy prichystáme na prevzatie do kancelárie referátu kultúry a športu v Kultúrnom dome Bernolákovo.

Prevzatie a zároveň vrátenie kníh bude možné každý utorok a štvrtok od 16:00 do 18:00.

 

Online prístup do katalógu knižnice:

http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicabernolakovo.htm

 

Ďakujeme za pochopenie.