Hľadáme učiteľku (riaditeľku v jednej osobe), ZŠ 1 stupeň s vyučovacím jazykom slovenským na TPP v Hrubom Šúre s nástupom od 01.02. 2019 príp. 01.03. 2019. Pre info je to jedna trieda 1-4 ročník s 12 deťmi.