Obec Bernolákovo ďakuje všetkým darcom krvi v rámci bezpríspevkového odberu krvi v kultúrnom dome, ktorý zorganizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s obcou Bernolákovo.